Parkour, 7-9v ja 10-13 v

Parkour on Rankasta lähtöisin oleva urbaani liikuntamuoto, jossa pyritään etenemään ympäristössä liikkeen katkeamatta käyttämättä apuvälineitä. Lajille tunnuksenomaisia perusliikkeitä ovat juokseminen, hyppääminen, kiipeäminen, tasapainoilu ja roikkuminen. Harrastajalle olennaisia perusliikkeitä on varsin vähän ja ne ovat yleisesti ottaen yksinkertaisia. Lajin monipuolisuus syntyykin opittujen taitojen soveltamisesta moninaisiin ympäristöihin itselle sopivalla tavalla. Tämän vuoksi parkour nähdään myös itseilmaisuna eikä ainoastaan liikuntalajina.

7-9v torstaisin klo 16.45-17.40 Herajoen koululla

10-12v torstaisin klo 17.45-18.40 Herajoen koululla

Ohjaajat:

Yhteistyössä Manteli Finland Oy

Apuohjaajat:

?